Túrák

Túrák

Kedves idelátogatók!

Nagyon örülünk, hogy vándorbotot vettetek kezetekbe, hogy együtt fedezhessük fel Bátaszék nevezetességeit egy városnéző séta keretében. Utunk a vasútállomásról indul és a Tájháznál „ér véget”!

Vasútállomásunk több mint 100 éves múltra tekint vissza. Az első vasútvonalat 1873-ban adták át, és ezzel egy több mint huszonöt éves időszak vette kezdetét, mely idő alatt Bátaszékről más irányba még nem vezetett vasútvonal. Később ez annyira megváltozott, hogy Bátaszék vasúti csomóponttá nőtte ki magát. Maga az épület Műemléki védelem alatt áll. Az I. világháború előtt épült az Osztrák-Magyar Monarchiában szokásos vasútállomások mintájára. Ezek közül az egyik legszebb, eredetiben fennmaradt és helyreállított ipari műemléke városunknak.

A vasútállomástól balra elindulva a Szenes utca végén – a szájhagyomány szerint egykor szén szállításra használták ezt az utcát a helyiek – találjuk a helyi egyesületek által létrehozott Nemzetiségek parkját. A parkot székelyföldi fafaragók által készített kopjafák és egy székely kapu díszíti, mely méltón állít emléket a Bátaszékre betelepített székely családoknak. Emellett két másik faragás is található a parkban, a sváb és felvidéki népcsoportokra emlékeztetve a Szekszárd felől Bátaszékre érkezőket.

A parkot elhagyva jobbra fordulva a Budai útra érünk, mely Bátaszék főutcája, itt számos látnivaló akad. Többek között ezen az úton végighaladva találjuk a helyi műemlékvédelem alatt álló Mező-féle Kúriát. Nevét, Mező László volt alsónyéki főjegyzőről kapta, akinek egykor családi kúriája volt. Nehezen hihető el, hogy az udvarházra emlékeztető stílusban épült impozáns épület egykor kocsmaként működött.

Tovább haladva a Budai úton az 54 szám alatt találjuk az 1771-ben épült Segítő Szűz kápolnát, melynek helyén egykor temető állt. Előterében a hidak védőszentje, Nepomuki Szent János alakjával díszített kereszt található, ami arra utal, hogy a 18. században a kereszt közelében valaha még víz folyt. Feljegyzések szerint a sárvíz egyik ága lehetett.

Közeledve a város központjához, már messziről magasodik a Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templom tornya. Nem lehet nem észrevenni, hiszen ez ma Magyarország 6. legmagasabb temploma. Az ünnepélyes alapkőletétel 1901. július 21-én, felszentelése 1903. október 4-én volt. A templom kertjében az egykori Ciszterci Apátság romjait találjuk, amit a mindössze 12 éves II. Géza király alapított 1142-ben. Kevesen tudják, hogy II. Géza 1130-ban született Tolnán, apja a hétévesen megvakított II. Béla király volt.

A templommal szemben lévő úton áthaladva találjuk a klasszicista stílusban épült Szentháromság szoborcsoportot, amit a bátaszéki hívek emeltettek fogadalomból a pestis járvány idején 1794-ben. Erről tanúskodik az oltárlap alatt lévő régi felirat is: „Ezt az oltárt felajánlásként emeltette neked legszentebb háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, háromszemélyű Egyisten, Bátaszék lakossága!”

Utunk következő állomása a Református Imaház épülete, ami a templom mögött a Szent István tér 6 szám alatt található. Az imaházat 1888-ban építette Nicholaus Wolf szőlősgazda. Nevét máig őrzi az épülettel szemben lévő kereszt. A kitelepítés után 1947-ben nagy tömegű reformátusság került a katolikus svábság helyére, amelynek Székely Dezső lett az alapító lelkésze. A közösség kezdetben még imaházzal sem rendelkezett. A vallásgyakorlásukhoz szükséges eszközöket az akkori köztársasági elnök adományozta a gyülekezetnek. A református imaház körülbelül az 1970-es évekig a piactérrel szembeni polgári ház volt. A jelenlegi imaház pedig korábban kizárólag a lelkész lakásául szolgált, csak az előbbi eladása után került egy épületbe az imaház és a lelkészlakás.

A Református Imaház közvetlen szomszédságában épült a Szent István tér 7 szám alatt található Petőfi Sándor Művelődési Ház, ami egészen a 19. század elejéig még iparos művelődési házként funkcionált. Jelenleg a ház ma Bátaszék kulturális életének központja, hiszen évről évre színes programokkal, kiállításokkal és kézműves foglalkozásokkal várja az érdeklődőket.

A templomot körülölelve találhatóak a Mária Terézia által alapított teréziánumi épületek, amelybe beletartozik a Hősök tere 1 szám alatt épült Keresztély Gyula Városi Könyvtár is. A 18. századi épület különlegességét az adja, hogy máig eredeti formájukban fennmaradtak a mennyezetét díszítő stukkók, két utcai boltozott szobája illetve egy harmadik szobájának lizénás díszítése.

Az uradalmi épületek közül ki kell emelnünk a Budai utca 3 szám alatt álló Számvevőséget. Eredetileg az uradalmi számvevőség központja volt, ma a Búzakalász Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet székhelye. Tervezője a középrész ablakai fölött örökítette meg a befejezés időpontját 8-2-0, tehát 1820-ban készült el az épület, amelynek I. emeletén kiállítóterem működik.

Szintén a teréziánumi épületek közé sorolható a Szabadság utca 4 szám alatt található Városháza épülete, mely az uradalmi központi igazgatás céljára épült Barokk stílusban 1770 körül. Aránylag épen maradt fenn a barokk kapubejárat, tetején a földművelés és szőlőtermesztés szimbolikus szobraival. Külön figyelmet érdemel a szép lépcsőház és az emeletre vezető lépcsősor előtt álló kovácsoltvas barokk kapuzat, amely a maga nemében páratlan alkotás. Némely szoba lizénás díszítése is megmaradt. A múlt században szökőkúttal és szobrokkal ékesített hatalmas franciakert, tartozott hozzá.

Utolsó állomásunk a városházától jobbra indulva, a Szabadság utca 24 szám alatt található Tájháznál zárul. Az anyagi jólétet sugalló egykor rangos német parasztház 1892-ben épült és 2000-től várja állandó kiállítással és tárlatvezetéssel a látogatókat. Ezen a kiállításon nemcsak a bátaszéki népcsoportok – felvidéki és székely magyarok, svábok – egykori életébe nyerhetünk bepillantást, hanem számos olyan kérdésre is választ kapunk, mint például „Miért érdemes elolvasni a Kincskereső Kisködmönt (ha még nem tették volna)? Miért hívták varjú sváboknak a Bátaszékre települt németeket? Hogyan került kapcarongy a felvidéki ifjak csizmájába?” Ilyen és ehhez hasonló érdekességekkel várja a látogatókat a bátaszéki Tájház.

 

 

 

Back to Top